KATALOG BIBLIOTECZNY

    Dla użytkowników dostępny jest katalog komputerowy, obejmujący całość zbiorów bibliotecznych opracowanych w programie MOLNET+.

 Wyszukiwanie książek odbywa się przy pomocy indeksów :

  • alfabetycznego (wg autorów)
  • tytułowego
  • przedmiotowego
  • UKD

Katalog można przeglądać online http://m001558.molnet.mol.pl

Logujemy się takim samym loginem i hasłem jak do dziennika należ jednak najpierw podać swój adres mailowy w bibliotece